Tréninkové koše

Díky participativnímu rozpočtu města Nový Jičín v roce 2021 u nás vyrostly hned čtyři DiscGolfAreny. Jde o vysoce kvalitní discgolfové koše s vyznačenými vzdálenostními metami a malou cedulkou s informacemi o tom, oč jde a jak trénovat.

Koše jsou umístěny na pozemku Základních škol na ulici Komenského, u SOŠ Educa na ulici Bohuslava Martinů, na zelené ploše v Loučce u ZŠ Dlouhá na ulici Jičínská a na Skalkách pod Srubem U Medvěda. Díky těmto košům mohou jednak všichni stávající discgolfisti trénovat na nových místech a blíže k domovu, ale také to umožnilo zapojení discgolfu jako jedné z disciplín na každoročním Poháru starosty – sportovní soutěži základních škol.

Kde přesně jsou koše umístěny najdete na stránce Discgolfová mapa Nového Jičína.

O Moravian Gators

Nový Jičín je takovou Mekkou českého discgolfu. Discgolf se totiž díky firmě HEPA group s.r.o. (DiscGolfPark a proDiscgolf.cz) začal šířit právě odtud – pomocí budování pevných hřišť a pořádání turnajů. Novojičínský discgolfový klub na sebe tedy nenechal dlouho čekat. V roce 2013 vznikla myšlenka a název Moravian Gators a v roce 2014 už to bylo oficální.

V současné době klub združuje více než 50 milovníků a milovnic discgolfu z Nového Jičína i odjinud. Pořádáme společné klubové tréninky, vedeme discgolfový kroužek v SVČ Fokus a snažíme se u nás ve městě discgolf rozvíjet jak jen to jde.

Nadcházející akce

Klubový Instagram

Partneři