Zásady ochrany osobních údajů

Web Moravian Gators Nový Jičín (dále jen „MGNJ“) odkazují na stránky hostované na www.moraviangators.cz a na dalších příbuzných doménách a subdoménách. Tyto zásady ochrany soukromí popisují, jak MGNJ používá a chrání vaše osobní údaje. Tým MGNJ se zavazuje chránit vaše soukromí. Pokud poskytnete osobní údaje MGNJ, můžete si být jisti, že budou použity pouze v souladu s těmito zásadami.

Návštěvníci webu

Stejně jako většina správců webu, MGNJ shromažďuje informace neumožňující přímou identifikaci, které běžně poskytují webové prohlížeče a servery, jako například typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující web a datum a čas každého požadavku uživatele. Důvod shromažďování údajů tohoto typu na MGNJ je lépe pochopit, jak uživatelé web MGNJ používají. Jednou za čas může MGNJ zveřejnit tyto neosobní informace v přehledu, např. publikováním zprávy o trendech používaní webu.

MGNJ také shromažďuje potenciální osobní informace jako je Internet Protokol (IP) adresy. MGNJ nepoužívá IP adresy k identifikování návštěvníků a nezveřejňuje tyto informace, za jiných okolností, než níže uvedených případů pro osobní informace.

Shromažďování osobních informací

Někteří návštěvníci MGNJ si zvolili takovou interakci s MGNJ, která vyžaduje, aby MGNJ shromažďovali osobní údaje. Množství a typ údajů, které MGNJ shromažďuje, záleží na typu interakce. Například žádáme uživatele, kteří by se rádi staly členy MGNJ a vyplní přihlášku zde na webu, aby MGNJ poskytli své osobní údaje. Tyto údaje potřebujeme zejména pro evidenci sportovců v České asociaci discgolfu, České unii sportu a v Rejstříku sportu spravovaném Národní sportovní agenturou. S nikým jiným nejsou tyto údaje sdíleny.

V každém případě MGNJ shromažďuje tyto informace pouze tehdy, je-li to nezbytné, nebo vhodné pro splnění účelu interakce návštěvníků s MGNJ. MGNJ nezveřejňuje jiné osobní informace, než je popsáno níže.

Veškeré informace shromážděné na MGNJ budou zpracovány v souladu s legislativou GDPR.

Ochrana určitých osobních informací

MGNJ uvádí potencionálně osobní informace a osobní informace pouze těm správcům projektů, zaměstnancům, smluvním partnerům a přidruženým organizacím, které (i) potřebují tyto informace znát, aby je mohly zpracovat jménem MGNJ, nebo aby mohli poskytovat služby dostupné prostřednictvím MGNJ, a (ii) které se dohodly, že je nesdělí ostatním. Někteří z těchto zaměstnanců, dodavatelů a přidružených organizací se mohou nacházet mimo zemi vašeho trvalého bydliště; používáním MGNJ souhlasíte s přenosem těchto informací.

MGNJ nebude nikomu pronajímat ani prodávat potenciálně osobní informace ani osobní informace. Kromě vedení klubu, administrátorů projektů, zaměstnanců, smluvních partnerů a přidružených organizací, jak je popsáno výše, MGNJ zveřejňuje potencionálně osobní informace a osobní informace pouze v případě, kdy to vyžaduje zákon, pokud dáte svolení k tomu, aby vaše informace byly sdíleny, nebo pokud MGNJ v dobré víře věří, že zveřejnění je přiměřeně nutné k ochraně majetku nebo práv MGNJ, třetích stran nebo veřejnosti.

Pokud jste registrovaným uživatelem na webu MGNJ a poskytli jste svou e-mailovou adresu, MGNJ vám může příležitostně zaslat e-mail s informacemi o nových funkcích, požádat o zpětnou vazbu nebo vás informovat o tom, co se děje s MGNJ a jeho produkty. Tento druh informací je však sdělován především prostřednictvím našeho blogu, a proto očekáváme, že e-maily budou zasílány co nejméně.

Pokud nám zašlete žádost (např. prostřednictvím e-mailu podpory, nebo prostřednictvím jednoho z našich mechanismů zpětné vazby), vyhrazujeme si právo jej zveřejnit, aby nám pomohla objasnit nebo odpovědět na vaši žádost, nebo nám pomohla podpořit ostatní uživatele. MGNJ přijímá veškerá nezbytně nutná opatření k ochraně před neoprávněným přístupem, použitím, změnou nebo zničením potenciálně osobních informací a osobních informací.

Využívání soukromých informací

Nepoužijeme informace, které nám poskytnete, používáme k registraci účtu, k účasti na našich akcích, k zasílání newsletterů, k využívání některých dalších služeb nebo k účasti na otevřeném softwaru projektu MGNJ jakýmkoliv jiným způsobem.

Nebudeme prodávat nebo šířit Vaše osobní údaje třetím stranám bez toho aniž by jste nám dali povolení nebo aniž by to vyžadoval zákon.

Rádi bychom Vám zaslali e-mailovou marketingovou komunikaci, která vás může čas od času zajímat. Pokud jste již s marketingem souhlasili, můžete se z něj později odhlásit.

Máte právo kdykoli ukončit přijímání marketingových informací. Pokud si nepřejete být kontaktováni pro marketingové účely, klikněte prosím na odkaz pro odhlášení v dolní části e-mailu.

Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Spoléháme na jednu, nebo více následujících podmínek zpracování:

  • naše legitimní zájmy při účinném poskytování informací a služeb
  • výslovný souhlas, který jste nám dali
  • právní závazky

Přístup k datům

Máte právo zažádat o kopii informací, které o vás máme. Pokud byste chtěli kopii některých nebo všech svých osobních údajů, stačí napsat e-mail s žádostí na vybor@moraviangators.cz.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme v našich systémech uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou dle zákona. Kontaktní informace (např. Informace v e-mailových seznamech) uchováváme, dokud se uživatel neodhlásí nebo nepožádá o odstranění těchto informací z našich systémů. Pokud se rozhodnete odhlásit se z odběru, budeme o vás moci uchovávat určité omezené informace, abychom mohli vyhovět vašemu požadavku.

MGNJ neodstraní osobní údaje z protokolů nebo záznamů nezbytných k provozu, vývoji či účetnictví MGNJ.

Pokud je zažádán nebo požadován výmaz, provedeme anonymizaci údajů subjektů a/nebo odstraníme jejich informace z veřejně přístupných stránek, pokud by vymazání údajů porušilo základní systémy nebo poškodilo protokoly nebo záznamy nezbytné pro provoz, vývoj nebo záznamy archivů MGNJ.

Chcete-li požádat o smazání účtu a souvisejících údajů, opět stačí zaslat e-mail na vybor@moraviangators.cz.

Práva ve vztahu k vašim informacím

Můžete mít určitá práva vyplývající, ze zákona o ochraně osobních údajů, ve vztahu k osobním údajům, které o vás máme. Zejména můžete mít právo na:

  • podání žádosti o kopii osobních údajů, které o vás máme
  • podání žádosti, abychom aktualizovali osobní údaje, které o vás uchováváme, nebo abychom osobní údaje, které považujete za nesprávné, nebo neúplné opravili
  • podání žádosti, abychom odstranili osobní údaje, které o vás uchováváme v jednotlivých systémech, nebo abychom omezili způsob, jakým tyto osobní údaje používáme (informace o smazání z archivů naleznete v části „Uchování osobních údajů“)
  • podat námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů; a/nebo
  • odebrat souhlas se zpracováním osobních údajů (v rozsahu, v jakém je toto zpracování založeno na souhlasu; souhlas je jediný přípustný základ pro zpracování).

Pokud chcete tato práva uplatnit nebo pochopit, zda se na vás tato práva vztahují, postupujte podle pokynů na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Odkazy třetích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy třetích stran, které nejsou pod naší kontrolou. V případě, že přejdete na tento odkaz a poskytnete informace třetí straně na jejich webových stránkách, nejsme zodpovědní za poskytnuté data. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na stránky, které jsou vyčtené na začátku tohoto dokumentu. I v případě, že je odkaz na stránky třetích stran zveřejněn na našem webu, po příchodu na daný web si přečtěte jejich zásády ochrany osobních údajů.

Souhrnné statistiky

MGNJ může shromažďovat statistiky o chování uživatelů jejich webu. Například, MGNJ může zveřejnit kolikrát byla určitá stránka na webu zobrazena a podobně.

Cookies

Informace o tom, jak používáte naše webové stránky, se navíc shromažďují automaticky pomocí „souborů cookies“. Soubory cookies jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, určené ke shromažďování standardních informací z internetového protokolu a informací o chování návštěvníků. Tyto informace slouží ke sledování návštěvnosti webu a ke kompilaci statistických zpráv o činnosti webů.

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

I když je pravděpodobné, že většina změn bude drobná, MGNJ může občas změnit své zásady ochrany osobních údajů na základě uvážení MGNJ. MGNJ vybízí návštěvníky, aby tuto stránku pravidelně kontrolovali, zda neobsahuje jakékoliv změny v zásadách ochrany osobních údajů. Další používání těchto stránek po jakékoli změně těchto zásad ochrany osobních údajů bude bráno jako souhlas s provedenými změnami.

Kontakt

V případě, že se nás chcete zeptat na cokoli ohledně zásad ochrany osobních údajů nebo ohledně informací, které o Vás uchováváme, napište nám na e-mail vybor@moraviangators.cz.